Privacybeleid

De Website is eigendom van en wordt beheerd door M. Spruijt Onderhoudsbedrijf. M. Spruijt Onderhoudsbedrijf respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de Website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden;
  • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van M. Spruijt Onderhoudsbedrijf;
  • het verbeteren van de Website en dienstverlening van M. Spruijt Onderhoudsbedrijf;
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van M. Spruijt Onderhoudsbedrijf.
  • Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u M. Spruijt Onderhoudsbedrijf daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan M. Spruijt Onderhoudsbedrijf stelt.